Τις τελευταίες ημέρες, μαθαίνουμε για τις επενδύσεις του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων σε Δομημένα Ομόλογα.
Τα Δομημένα Ομόλογα, αποτελούν διεθνώς μία μορφή αποφυγής καταβολής φόρου είναι δηλαδή, μία μορφή φορολογικής ασυλίας.

Στη περίπτωση των δομημένων Ομολόγων, οι Διοικήσεις ζητήσαν από Επενδυτές, να συνάψουν εξωτραπεζικά δάνεια τα οποία η Κυβέρνηση δεν οφείλει να καταβάλει ενώ παράλληλα, δίνει Φορολογικό Άσυλο στους επενδυτές για την συνεργασία τους αυτή.

Τα Ομολογιακά Δάνεια, απευθείνονται στις Μεγάλες εταιρίες και το Δημόσιο. Επειδή τα ομολογιακά δάνεια αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλα κεφάλαια, δεν μπορούν να διατεθούν από έναν μόνο Δανειστή, γι’αυτό το λόγο, το δάνειο (κεφάλαιο) διαιρείται σε τμήματα μικρών ποσών τα οποία αντιπροσωπεύουν πιστωτικούς τίτλους, τα ομόλογα.

Τα Ομολογιακά Δάνεια, χωρίζονται σε κατηγορίες, τα Λαχειοφόρα και τα Μη Λαχειοφόρα, και οι δύο κατηγορίες, μπορούν να εξοφλήσουν στο άρτιο ή σε τιμή διαφορετική από το άρτιο. Τι σημαίνει όμως αυτό;

Η εξόφληση ενός Ομολογιακού Δανείου πάνω από την τιμή του αρτίου έχει το πλεονέκτημα να επιδρά θετικά στην ψυχολογία του κοινού δεδομένου ότι γίνεται πιό εύκολη η κάλυψη του δανείου.

Στην προκειμένη περίπτωση των επενδύσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, έγινε αγορά άνω του αρτίου γεγονός που δημιουργεί τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μία από τις πολλές δικαιολογίες που άκουσα πρόσφατα, είναι το Κεφάλαιο των Ταμείων δεν χάνεται και πως μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (15-20 χρόνια) θα δωθούν οι αποδόσεις. Το θέμα λοιπόν εδώ, δεν είναι το Κεφάλαιο που δεν χάνεται αλλά η σπατάλη Δημόσιας Περιουσίας όπως είναι αυτή των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Σε επενδύσεις κολλοσιαίων ποσών (1,5 – 2 δις €) η διαφορά του 0,10 μπορεί να δημουργήσει μεγάλα κέρδη ή μεγάλες ζημίες, πολλών δε μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε διαφορές των 6 μονάδων.

Το θέμα των Ομολόγων, δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, έχει κυρίως Κοινωνική και Ηθική διάσταση.

Προεκλογικά, ο Πρωθυπουργός και οι περί της Νέας Δημοκρατίας φερόμενοι ως στελέχη, ευαγγελίζονταν μία νέα Κοινωνία, όπου θα βάζαν φρένο στο σπάταλο και φαύλο Κράτος του ΠΑΣΟΚ, θα δημιουργούσαν ανάπτυξη και νέες προοπτικές. Αντί αυτού, η Νέα Διακυβέρνηση, μείωσε τις δυνατότητες παρέμβασης των Ανεξάρτητων Αρχών (ΑΣΕΠ κτλ), μείωσε με τις παρεμβάσεις της το εισόδημα των εργαζομένων, αύξησε σύμφωνα με στοιχεία Διεθνών Οργανισμών το Δημόσιο έλλειμα γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα, την μείωση της Πιστοληπτικής μας ικανότητας, που σημαίνει, δανεισμός του Δημοσίου με μεγαλύτερο επιτόκιο που έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας του Κρατικού μηχανισμού.

Advertisements