Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών προς Ψήφιση το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του Ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45Α’) για την Εκλογή Βουλευτών»

Αιτιολογική Έκθεση (PDF)

Πρακτικό – Έκθεση της Επιτροπής (PDF)

Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής (PDF)