Προσφάτως, η Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έθεσε ζητήματα νομιμότητας του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά για ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Πλαίσιο δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, αν και σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση της Χώρας να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για σχέδια και προγράμματα, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στην περίπτωση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου κατά παράβαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας δεν εκπονήθηκε προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι σχεδόν βέβαιο, πως στην περίπτωση που δεν υπάρξουν τροποποιήσεις, η Χώρα να απειλείται με την επιβολή μιας νέας καταδίκης για παράβαση του κοινοτικού Δικαίου περιβάλλοντος.

Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, αποδεικνύει πόσο επιδερμικά και πρόχειρα αντιμετωπίζει ουσιώδη, θεμελιώδη ζητήματα όπως αυτό του Περιβάλλοντος, υποθηκεύοντας με αυτό τον τρόπο το μέλλον των επερχόμενων γενεών.