Εμείς, οι Φιλελεύθεροι Σοσιαλιστές, πιστεύουμε, πως στην εποχή του απόλυτου Καπιταλισμού, μόνο η ελεύθερη από τα καρτέλ Αγορά μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του Λαού.

Η σημασία της ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ψηφοθηρικές Κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά σχεδιασμένη επάνω σε ένα ορθολογικό μοντέλο, όπου όλοι θα αισθάνονται ίσοι μεταξύ ίσων και η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων θα γίνεται με σοβαρό και ουσιαστικό τρόπο.

Πιστεύουμε στην Κρατική παρέμβαση, μόνο στο επίπεδο της δημιουργίας Κανόνων Λειτουργίας και Μηχανισμών Ελέγχου από πραγματικά Ανεξάρτητες Αρχές.

Θεωρούμε, πως οι κάθε μορφής ποινές, θα πρέπει να αναπροσαρμoσθούν.
Η φυλάκιση ή τα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, λίγα αποφέρουν στο Κοινό Καλό.

Το τραπεζικό σύστημα, έτσι όπως αναπτύσετε και στη Χώρα μας, είναι βραχύβιο και τα περιθόρια για ανάπτυξη στενά.

Εμείς οι Φιλελεύθεροι Σοσιαλιστές,

  • Πιστεύουμε στις Επενδύσεις στην Πράσινη Οικονομία προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες Ισόρροπης ανάπτυξης παντού
  • Πιστεύουμε πως η Αγορά πρέπει να είναι Ελεύθερη και να λειτουργεί ως αποκεντρωτικός μηχανισμός της Εξουσίας
  • Πιστεύουμε στην προστασία των Εργαζομένων από το Κράτος
  • Πιστεύουμε στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του Κράτους και των Πολιτών με στόχο την Κοινή Ευημερία.
Advertisements