Έρευνα σοκ της ΓΣΕΒΕΕ από την MARC

Ανασφαλείς στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) δηλώνουν δύο στους τρεις επιχειρηματίες, και θα προτιμούσαν η εγγραφή τους στον ασφαλιστικό τους οργανισμό να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, όπως είναι σήμερα.

Μάλιστα το 80% δηλώνει ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και πιστεύουν ότι οι προοπτικές συνταξιοδότησή τους μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου, είναι χειρότερες.
Σε σχέση με την υποχρεωτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης, το 66,8% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να γίνει προαιρετική η εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ.

ευρευνα ΟΑΕΕ.JPGΌπως τόνισαν στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ, το γεγονός αυτό  προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Αν, μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι τα ποσοστά υπέρ της προαιρετικής εγγραφής είναι πολύ υψηλότερα στις μικρότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες, τότε προδιαγράφεται μια τάση πλήρους απαξίωσης της δημόσιας και κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα στις ηλικίες από 30-39 ετών το ποσοστό των ερωτηθέντων που τάσσονται υπέρ της προαιρετικότητας της κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται σε 77,5% και από 40-49 ετών σε 72,2%.

Τα παραπάνω είναι τα ευρήματα  προέρχονται από έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων MARC ΑΕ. Η έρευνα έγινε τον Ιούλιο, ήταν πανελλαδική και αφορούσε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (0-49 εργαζόμενοι).

Πηγή: Asfalisinet.gr

Advertisements