Ετικέτες


Η Συντονιστική Ομάδα Στήριξης του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών στο Νομό Σερρών, αποτελείται από τα εξής μέλη:

Συντονιστής : Κωνσταντίνου Αντώνης

Μπόκας Απόστολος, Γκαϊδατζής Αριστείδη, Ριζούδης Κωνσταντίνος, Ριζόπουλος Κωνστντίνος,  Εκμετσόγλου Γιώργος, Νέδος Αθανάσιος, Τσελεκίδης Θεοχάρης, Παπαδάκης Μάκης, Φωτίου Κατερίνα, Χαλισιάνης Βενιαμίν, Κουκουρίγκος Γιάννης, Τσελεμπής Βασίλης, Μυριδάκης Γιάννης

Advertisements