Ετικέτες


Σας ενημερώνουμε, πως μετά από Συνεδρίαση της Συντονιστικής Ομάδας Στήριξης Σερρών του Πανελληνίου Άρματος Πολιτών, ορίσθηκαν οι Υπεύθυνοι Τομέων για την Συντονιστική Σερρών οι οποίοι είναι:
Κώστας Ριζούδης, Υπευθ. Τομέα Εργασίας
Θεοχάρης Τσαλικίδης, Υπευθ. Τομέα Συνταξιούχων
Γιώργος Εκμετσόγλου, Υπεύθ. Τομέα Ελευθέρων Επαγγελματιών & Εμπόρων
Κατερίνα Φωτίου, Τομέα Ισότητας.