Ετικέτες

,


Αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω γνωστές τις θέσεις μου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου όχι μόνο στις Σέρρες αλλά και γενικότερα.

1. Καμία Δημοκρατία δεν καταλύθηκε. Αντιθέτως, ο Λαός, με τις πράξεις του αναδεικνύει την ανυπαρξία της Πολιτικής ηγεσίας, και την ανικανότητα της στη χάραξη ουσιαστικών, αναπτυξιακών στόχων.
2. Ο Λαός, είναι το βασικό συστατικό για την ύπαρξη της Δημοκρατίας οι δε, αντιδράσεις του, αποτελούν τον λειτουργικό πυρήνα, τη ζωή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
3. Ο Ελληνικός Λαός συνεχίζει να στηρίζει το Δημοκρατικό του Πολίτευμα στο μέγεθος και τον βαθμό που και οι Εντεταλμένοι προς τούτο Ταγοί στηρίζουν και αναδεικνύουν.
4. Θεωρώ, όλες τις δηλώσεις περί προσβολής του Δημοκρατικού αισθήματος ή της Δημοκρατίας, ως ψευδό-καθωσπρεπισμούς που ως στόχο έχουν, να κρύψουν την αλήθεια, δημιουργώντας νέους μπαμπούλες περί προ εμφυλιωτικού μετώπου και διάφορα άλλα τέτοια φαιδρά.

Η Δημοκρατία μας, είναι ισχυρή, γιατί όλοι οι Έλληνες, είμαστε αποφασισμένοι να την στηρίξουμε όπως την στηρίξαμε, εδώ και πολλά-πολλά χρόνια.

Advertisements