Αποτέλεσμα εικόνας για αριστερά Πρώτη φορά Αριστερά λοιπόν…..μάλιστα…δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτός ο λεκτικός συνδυασμός μου φέρνει στο μυαλό μνήμες από το 1989, ναι το «Βρώμικο ’89» τότε που οι δυνάμεις της Αριστεράς, συνασπίστηκαν σε ένα μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία του Κων/νου Μητσοτάκη, προκειμένου να ρίξουν από την Πρωθυπουργία τον Ανδρέα.

Τώρα θα μου πεις, μετά από τόσα χρόνια ποιός θυμάται.

Σε κάποιο βαθμό αυτό είναι σωστό, άλλωστε εμείς οι Έλληνες έχουμε μνήμη κοντή και θυμόμαστε μόνο όταν μας συμφέρει και κυρίως ό,τι μας συμφέρει.

Πρώτη φορά Αριστερά λοιπόν, και ψάχνοντας για στοιχεία στο διαδίκτυο, προκειμένου να τεκμηριώσω μία μελέτη μου, έπεσα πάνω σε στατιστικά της Ελ.Στατ. με στοιχεία άκρως ανησυχητικά :  

  1. Γενικός Δείκτης Συνόλου Αγοράς -10% ,
  2. Γενικός Δείκτης Εγχώριας Αγοράς -8% ,
  3. Γενικός Δείκτης Εξωτερικής Αγοράς -16% ,
  4. Πληθωρισμός -2,8% ,
  5. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Δ’ 3μηνο 2014 -0,4% ,
  6. Δείκτης Ανεργίας Γ’ 3μηνο 2014  25,5% ,
  7. Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Δεκ. 14/Δεκ. 13  -3,8% ,
  8. Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο Δεκ. 14/Δεκ. 13 -3,7% ,
  9. Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία Ιαν. 15/Ιαν. 14  -9,6% ,
  10. Οικοδομική Δραστηριότητα (όγκος) Νοεμ. 14/Νοεμ. 13 -37,3%

Η Αριστερά λοιπόν, έχει να αντιμετωπίσει το μεγάλο και σημαντικό της Ταξικό αντίπαλο, την Οικονομία της Αγοράς, την πραγματική ζώσα οικονομία. Το «θηρίο» αυτό που δεν αντιμετωπίζετε ούτε με βερμπαλισμούς, ούτε με «οξύνους» λόγους, αλλά με στοχοθέτηση και διάθεση για εξεύρεση λύσης που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέρη να αισθάνονται δικαιοσύνη και πως συμμετέχουν ισότιμα στη δημιουργία μιάς καλύτερης Ελλάδας.

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, θεωρώ πως λεκτικοί ακροβατισμοί σαν και αυτόν, μπορούν να είναι άκρως διαιρετικοί στην ψυχή των Ελλήνων, άλλωστε το βασικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Κοινωνία, δεν είναι Αριστεροσύνη ή η Δεξιοσύνη των Κυβερνώντων, αλλά η ικανότητά τους να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα που θα δημιουργούν στον Λαό το αίσθημα του Δικαίου, θα μπορούν να δημιουργούν μέσα στη Χώρα και όταν θα αποτύχουν, το Κράτος θα είναι παραστάτης και όχι τιμωρός.

Η Αριστερά που εγώ γνώρισα, αυτές τις αξίες είχε και ήταν μακρυά από κάθε μάζωξη με αλλότρια στοιχεία.

Αντί λοιπόν για το «Πρώτη φορά Αριστερά», εγώ προτιμώ να λέω «Πρώτη φορά Έλληνας, για πάντα Έλληνας».

Advertisements