Η Ομιλία του Αντώνη Κωνσταντίνου, στο Ιδρυτικό Συνέδριο των Ελευθέρων Πολιτών


0136  Φίλες και Φίλοι, Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Η σημερινή ημέρα, η 20η του Γενάρη, είναι μία σημαντική ημερομηνία, όχι μόνο γιατί αφορά εν τοις πράγμασι, την ίδρυση των Ελευθέρων Πολιτών, ως Πολιτικού Οργανισμού, αλλά γιατί σηματοδοτεί, την αφετηρία νέων Αγώνων, για την απαλλαγή της Ελλάδος από τους Οικονομικούς Εγκληματίες που πραγματικά δυναστεύουν την Πατρίδα μας.
Σηματοδοτεί, την αφετηρία Αγώνων, για μία Ελλάδα Εθνικά Υπερήφανη, Αξιόπιστη συνομιλήτρια, όλων των Κρατών και όχι μόνο των Δανειστών.
Σηματοδοτεί όμως, και τα όρια που εμείς οι Έλληνες βάζαμε στο παρελθόν, από την εποχή του Βασιλιά Λεωνίδα, με το “Μολών Λαβέ” μέχρι το “Όχι” του αείμνηστου Προέδρου της Κύπρου Τάσσου Παπαδόπουλου, γιατί Ελλάδα και Κύπρος, είναι ένας χώρος, ένα Σώμα, μία Ψυχή.
Ψυχή Κυπριακή, Ψυχή Ελληνική και αυτή η ψυχή, θέτει τα νέα όρια, σε όλους τους Ευρωπαίους και Υπέρ-Ατλαντικούς “φίλους” και “συμμάχους” που ορέγονται πλούτη από μία περιοχή που ανέκαθεν ήταν περιοχή επώασης και ανάπτυξης, κάθε τι καλού και αγαθού, μίας περιοχής ανάπτυξης του πολιτισμού.

Συνέχεια

Advertisements

Το Πόρισμα του Εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου


 

Προς
Τον κ. Προϊστάμενον της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Υποβολή φακέλλου ενεργηθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως».

Δια της υπ’ αριθμ. 1868 / 5-9-1974 παραγγελίας υμών έλαβον την εντολήν όπως ενεργήσω προκαταρκτικήν εξέτασιν προς διακρίβωσιν τυχόν τελέσεως, αξιοποίνων πράξεων εξ αφορμής των περί το Πολυτεχνείον γνωστών αιματηρών εκδηλώσεων του Νοεμβρίου 1973. Επιληφθείς ούτω της ερεύνης εξήτασα πλήθος μαρτύρων, συνέλεξα έγγραφα, ενήργησα αυτοψίας και αλλάς έρευνας, ήκουσα μαγνητοταινίας και παρηκολούθησα την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών, ληφθεισών κατά τας ερευνωμένας εκδηλώσεις. Υποβάλλων ήδη υμίν τον σχηματισθέντα ογκώδη φάκελλον αναφέρω τα ακόλουθα επί των εκ της ερεύνης ταύτης διαπιστωθέντων:

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Α) ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

Την 20ήν Νοεμβρίου 1972 είχον διεξαχθή αρχαιρεσίαι εις απαντάς τους φοιτητικούς Συλλόγους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς ανάδειξιν νομίμων εκπροσωπήσεων. Αποτέλεσμα όμως των αρχαιρεσιών τούτο ήτο η εις τας περισσότερος Σχολάς, πλην των τοιούτων τοπογράφων και Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ανάδειξις εκπροσώπων ασχέτων και ξένων προς την αληθή βούλησιν των εκπροσωπουμένων. Δι’ ο και σταθερόν, αμετάθετον και θερμόν ήτο το σύνθημα μεταξύ του σπουδαστικού κόσμου δια γνήσιας και αδιάβλητους αρχαιρεσίας. Το ειλικρινές και δίκαιον τούτο αίτημα απετέλεσε την απαρχήν των κατά Νοέμβριον 1973 γνωστών αιματηρών γεγονότων του Πολυτεχνείου. Από των αρχών ήδη του μηνός Νοεμβρίου, συμπληρουμένου του κατά νόμον ετησίου κύκλου των φοιτητικών εκπροσωπήσεων, το αίτημα τίθεται, καθίσταται γενικόν και εμφανίζεται σταθερόν, εμπνέον τους σπουδαστάς εις αποφασιοτικήν, προς ικανοποίησίν του, αγωνιστικότητα. Το έναυσμα του αγώνος δίδεται δια της υπό των Συλλόγων Τοπογράφων και Χημικών του ΕΜΠ δημοσιεύσεως δια του τύπου του από 8-11-1973 ψηφίσματος αναφερομένου εις σπουδαστικά μόνον ζητήματα και αιτήματα. Την 13ην Νοεμβρίου 1973 επισκέπτεται το Πολυτεχνείον ο τότε Υπουργός Παιδείας και Κυβερνήσεως Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη Παναγιώτης Σιφναίος, όστις εις μάτην προσπαθεί να κατευνάση τα πνεύματα, να πείση περί των αγαθών του προθέσεων κα να αναβάλη προς καιρόν τας αρχαιρεσίας, ελπίζων προφανώς εις την δια των ενεργηθησομένων βουλευτικών εκλογών εκτόνωσιν της καταστάσεως. Απέρχεται του Πολυτεχνείου άπρακτος και ανήσυχος, μη δυνηθείς να εφοδιάση τον πρύτανιν δια του όπερ είχεν υποσχεθή διατάγματος περί αναβολής των αρχαιρεσιών, ίνα δυνηθή να αρνηθή την υπό των σπουδαστών αιτηθείσαν ήδη, εν τω πλαισίω του νόμου, άδειαν συγκλήσεως των συνελεύσεων, διότι το διάταγμα τούτο – κατά την χαρακτηριστικήν έκφρασιν του τότε Υπουργού – «περιεπλανάτο εισέτι μεταξύ Αγαθαγγέλου και Παρασκευά Ιωαννίδη, καίτοι υπογραφέν υπ’ αυτού από δεκαημέρου και πλέον».

Συνέχεια

Ελεύθεροι Πολίτες ανακοίνωση διαφωνίας για τα νέα μέτρα


image  Οι παρακάτω υπογράφοντες, ιδρυτικά μέλη του κόμματος και της πολιτικής κίνησης των «Ελεύθερων Πολιτών», με ευθύνη απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται από την πολύπλευρη κρίση και σεβόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του κόμματός μας, δηλώνουμε τα εξής:

1.- Τα νέα μέτρα «δημοσιονομικής προσαρμογής» της ελληνικής οικονομίας, που προωθεί η Κυβέρνηση, σε διαπραγμάτευση με την «τρόικα», είναι κοινωνικά ανάλγητα, πολιτικά απαράδεκτα και οικονομικά αναποτελεσματικά.

2. – Τα μέτρα αυτά είναι σε αναντιστοιχία τόσο και κυρίως με τις πολιτικές θέσεις των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, όπως αυτές αναφέρονται στην ιδρυτική μας διακήρυξη (www.eleutheroipolites.gr), όσο και με τις αρχές της προγραμματικής – εκλογικής συμφωνίας συνεργασίας των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

3.- Μέλη των «Ελεύθερων Πολιτών», που επιλέγουν την ένταξή τους σε άλλους κομματικούς χώρους, έχουν βεβαίως το ατομικό δικαίωμα να το κάνουν. Οι συλλογικές όμως αποφάσεις του κόμματος των «Ελεύθερων Πολιτών» θα ληφθούν δημοκρατικά, από το κυρίαρχο όργανο του κόμματος, την συνέλευση των ιδρυτικών μελών του, που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς, για να αποφασίσει και για το συνέδριο του κόμματος.

Οι υπογράφοντες Υποψήφιοι Βουλευτές

1 Γιομπαζολιάς Μάκης Α΄Αθήνας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

2 Κατσάρας Στέφανος Καρδίτσας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

3 Κωνσταντίνου Αντώνης Σερρών (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

4 Μάγαλος Παναγιώτης Αιτωλοακαρνανίας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

5 Παπαϊωάννου Αντώνης Κορινθίας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

6 Ρόσιος Απόστολος Τρικάλων (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

7 Τσώνης Νίκος Μεσσηνίας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

8 Χατζηπαυλίδης Ηλίας Πιερίας (συν. με ΔΗΜ.ΑΡ.)

9 Νικητάκης Μιχάλης Β΄Πειραιά (συν. με «Κοινωνική Συμφωνία»)

Συνέχεια

Η Συνέντευξη του Shimon Perez στο Mega Channel

Ετικέτες

, ,


Shimon Perez

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Σιμόν Πέρες, Προέδρου του Ισραήλ, στον Αντώνη Φουρλή και το Mega Channel.

Αντ. Φουρλής: Ας περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Ο πολιτικός χάρτης αλλάζει μέρα με τη μέρα. Πρώτα, η Τυνησία, μετά, η Αίγυπτος, η Λιβύη και τώρα η Συρία. Τί σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τη Μέση Ανατολή; Είναι θετικές για τη χώρα σας;

«……. – Όλες οι χώρες αλλάζουν διότι άλλαξε ο κόσμος. Κανείς δεν έχει επιλογή. Είτε θα περάσει στη σύγχρονη εποχή ή θα μείνει πίσω, φτωχός και ασήμαντος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν τις οικονομίες τους. Ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει για το Ισραήλ, ισχύει για την Ιταλία, την Ισπανία και όλους. Αντί για εθνική οικονομία έχουμε παγκόσμια οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί να γλυτώσει από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Και καμία χώρα δεν μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε παγκόσμια οικονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση και εθνικές κυβερνήσεις χωρίς έλεγχο των οικονομιών τους. Εάν θέλετε να συμμετέχετε πρέπει να ακολουθήσετε τους καινούργιους κανόνες, οι οποίοι είναι παγκοσμιοποιημένοι βασίζονται στην επιστήμη, είναι δημιουργικοί και δεκτικοί στις προσδοκίες της νέας γενιάς…..»

Αυτή είναι η πραγματική δύναμη των κομμάτων


Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκαν οι εκλογές και έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, καλό είναι να δούμε ποιά είναι η πραγματική δύναμη των κομμάτων προκειμένου να έχουμε μία εικόνα για τη απήχηση που έχουν στην Κοινωνία.

Η μέτρηση έγινε με υπολογισμό του συνόλου (100%) των ψηφοφόρων και μετρήθηκαν μόνο τα κόμματα ή οι κομματικοί σχηματισμοί που έλαβαν περισσότερο από 1% στα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το Υπ.Εσ.

Νέα Δημοκρατία          17,82%

ΣύΡιζΑ                      16,15%

ΠαΣοΚ                        7,38%

Ανεξάρτητοι Έλληνες    4,51%

Χρυσή Αυγή                4,16%

Δημοκρατική Αριστερά   3,76%

ΚΚΕ                            2,70%

Δημιουργία Ξανά/Δράση 0,95%

ΛαΟΣ                         0,95%

"Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε….."


Antonis_K_Konstantinou  Δελτίο Τύπου

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την Απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) της 11ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν την πολιτική διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα του σποτ με τα παιδιά του Δημοτικού, που παρακολουθούν τον δάσκαλό τους να λέει πως το Ευρώ, δεν είναι νόμισμα της Ελλάδας, αναγκάζοντας μία μικρή μαθήτρια, να αναρωτιέται το γιατί.

Στην Απόφασή του το ΕΣΡ, αναφέρει «….η νομοθεσία δεν απαγορεύει την συμμετοχή των παιδιών σε διαφημίσεις, εφόσον δεν περιέρχονται σε δυσχερή θέση. Εξάλλου η διαφήμιση δεν είναι ικανή να επιφέρει βλάβη στους ανηλίκους…..»

Προφανώς λοιπόν, η διαφήμιση δεν είναι ικανή να επιφέρει ζημία στους ανηλίκους, αλλά η συγκεκριμένη διαφήμιση, εμπίπτει στις Διατάξεις της Οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, διότι, μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να οδηγήσει σε στρεβλώσεις τον ανταγωνισμό μέσα στην εσωτερική αγορά με αποτέλεσμα να πληγεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το νόμισμά τους το Ευρώ.

Είναι πάγια τακτική των κομμάτων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, να προσπαθούν να μεταδώσουν διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλουν τον φόβο και την ανασφάλεια, προκειμένου να προσεταιρισθούν ομάδες ανθρώπων, με μοναδικό κριτήριο την διασπορά αναπόδεικτων και ψευδών μηνυμάτων.

Το γεγονός λοιπόν, είναι ένα, οι εκλογές της 17ης Ιουνίου, είτε με αυτού του είδους τα σποτ, είτε χωρίς, θα αναδείξουν την ενιαία Αριστερά, ως πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, εντός της ζώνης του Ευρώ και εκτός κάθε λογικής Μνημονίων και εκχώρησης Εθνικού πλούτου και Εθνικής Κυριαρχίας.

Προεκλογικό Μήνυμα Αντώνη Κωνσταντίνου, υποψ. Βουλευτή Σερρών, λίγο πριν τις κάλπες…..


Συνάντηση του υποψ. Βουλευτή Σερρών Αντώνη Κωνσταντίνου, με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σερρών


Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σερρών κ. Άλκη Απιδόπουλο, είχε ο συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά, υποψήφιος βουλευτής Σερρών κ. Αντώνης Κωνσταντίνου.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Απιδόπουλος τόνισε ότι η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερρών καταβάλλει προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων και απασχολουμένων στον Νομό Σερρών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων.

Κύριο μέλημα όλων στο Εργατικό Κέντρο Σερρών, είναι η Προστασία της κοινωνικής τους ασφάλειας και η ανάπτυξη του επιπέδου κατάρτισης και παιδείας τους καθώς επίσης και η Ανάπτυξη της ταξικής τους συνείδησης, η Προστασία όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και δημοκρατικών τους κεκτημένων.

Συνέχεια

Λίγο τσίπα ρε……..


Στην Ελλάδα του Μνημονίου, των μεσαζόντων, των διαφόρων θλιβερών τύπων που καθημερινά αυγατίζουν την προσωπική τους περιουσία με «θαυμαστό» τρόπο, σε όλους αυτούς, που έχουν άποψη για όλους και όλα, και μπορούν να κριτικάρουν με απίστευτη ευκολία από το πιό απλό θέμα μέχρι το πιό σύνθετο, αφιερώνω αυτό το κείμενο, με την ευχή και την ελπίδα, κάποια στιγμή να αλλάξουμε……

Συνέχεια

Συνάντηση του υποψ. Βουλευτή Σερρών (Δημοκρατική Αριστερά) Αντώνη Κωνσταντίνου, με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Σερρών κ. Δημήτρη Πασχαλούδη


TEI Serron Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Σερρών, κ. Δημήτρη Πασχαλούδη είχε ο συνεργαζόμενος με τη ΔΗΜΑΡ υποψήφιος βουλευτής Σερρών κ. Αντώνης Κωνσταντίνου.

Ο κ. Πασχαλούδης ανέφερε πως:
Το Τ.Ε.Ι. Σερρών, στην 25χρονη πορεία του, κατόρθωσε μέσα από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης να καταξιωθεί στη συνείδηση των υποψηφίων, της σπουδάζουσας νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι η συνεχής και αέναη προσπάθειά μας πρέπει να είναι και να στοχεύει στην πρωτοπορία, όχι μόνο των ποσοτικών μεγεθών, αλλά κυρίως των ποιοτικών. Στο Τ.Ε.Ι. Σερρών δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν τρεις πυλώνες δράσης, η εκπαίδευση, η έρευνα και οι σχέσεις με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. Ο νεωτερισμός και η διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την κινητικότητα στην έρευνα και την ώσμωση με την κοινωνία, δίνουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στους αποφοίτους μας, καθιστώντας τους έτοιμους να ανταποκριθούν και να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις, νέες προκλήσεις και νέες προοπτικές της κοινωνίας της γνώσης και της αγοράς εργασίας.

Συνέχεια

Συνάντηση του υποψ. Βουλευτή Σερρών Αντώνη Κωνσταντίνου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγο


IMG00382 Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο και εγκάρδιο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υποψ. Βουλευτή Σερρών κ. Αντώνη Κωνσταντίνου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης, κ.κ. Θεολόγο.

Ο Σεβασμιότατος, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ζήτησε να αναπτυχθεί περισσότερο η σχέση εμπιστοσύνης της Εκκλησίας με τους πολιτικούς, ενώ παράλληλα τόνισε, πως στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, όλοι οι Έλληνες, οφείλουμε να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Ο κ. Κωνσταντίνου, ως νέος πολιτικός, ανέλυσε το όραμά του για μία Κοινωνική αλλαγή, που θα οικοδομηθεί με σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνιας και διαλόγου, «…-οφείλουμε όλοι μας, να εισφέρουμε σε αυτόν τον αγώνα, προκειμένου να δημιουργήσουμε, μία Κοινωνία ουσίας, μία Κοινωνία περιεκτική, χωρίς αποκλεισμούς…» ενώ σε μία άλλη αποστροφή του λόγου του, τόνισε «…-στόχος μας, θα πρέπει να είναι η αναθέρμανση της Ελπίδας, της Κοινωνίας, για ένα καλύτερο αύριο, για την Κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, την Ελλάδα…»

Συνάντηση του υποψ. Βουλευτή Σερρών Αντώνη Κωνσταντίνου, με τον Δήμαρχο Σερραίων, Πέτρο Αγγελίδη


IMG00381 Τον Δήμαρχο Σερραίων κ. Πέτρο Αγγελίδη, συνάντησε ο συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά, υποψ. Βουλευτής Σερρών Αντώνης Κωνσταντίνου.

Ο κ. Αγγελίδης, ανέλυσε τα θέματα που απασχολούν τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών και την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει με την μείωση των πόρων από τον Κρατικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Κωνσταντίνου, συνεπής όπως πάντα στις θέσεις του, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός Μέσο-Μακροπρόθεσμου πλάνου (Masterplan), διάρκειας 25 ετών, όπυ θα αναφέρονται τρόποι και διαδικασίες ανάπτυξης του Δήμου και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κωνσταντίνου, δήλωσε πως είναι συμπαραστάτης στους Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού μας και πως οι Ελεύθεροι Πολίτες, ως κύριος Πολιτικός του Φορέας αλλά και η Δημοκρατική Αριστερά, ως συνεργαζόμενος Φορέας, είναι οι πολιτικοί χώροι, που δείχνουν τον δρόμο για την έξοδο από τα αδιέξοδα που δημιούργησε το Μνημόνιο.

Ο κ. Αγγελίδης τέλος, ευχήθηκε στον υποψήφιο Βουλευτή, καλή επιτυχία και να αναθερμανθεί η ελπίδα για την Κοινωνία του Αύριο.

Επίσκεψη του υποψ. Βουλευτή Σερρών Αντώνη Κωνσταντίνου, στο ΤΟΕΒ Προβατά.


Συνάντηση με τους εργαζομένους του ΤΟΕΒ Προβατά είχε σήμερα (30 Απρ.2012) ο συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά, υποψ. Βουλευτής Σερρών κ. Αντώνης Κωνσταντίνου.

Κατά την σύντομη συνομιλία του με τους εργαζομένους, ο κ. Κωνσταντίνου δήλωσε, «- Η επίσκεψή μου στο χώρο εδώ, είναι κυρίως μία επίσκεψης μνήμης και τιμής, μιάς και ο πατέρας, υπήρξε Τοπογράφος της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, για περισσότερα από 35 χρόνια, για αυτό λόγο, θεώρησα υποχρέωσή μου, την επίσκεψη αυτή. Γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος χώρος και πιστεύω, πως μπορεί να υπάρξει καλύτερο μέλλον για το σύνολο των αγροτών αλλά και των εργαζομένων σε όλους τους ΤΟΕΒ, εάν υπάρξει ταχύτατη απεμπλοκή από Μνημόνιο και μία νέου τύπου ανάπτυξη της Υπαίθρου».

Ο υποψ. Βουλευτής Σερρών Αντώνης Κωνσταντίνου, δίπλα στον Εμπορικό κόσμο του Νομού Σερρών


IMG00379 Συνεχίζοντας τις επαφές του με παραγωγικούς φορείς του νομού Σερρών, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αριστερά, υποψήφιος Βουλευτής Σερρών κ. Αντώνης Κωνσταντίνου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο και μέλη του Δ. Σ. του εμπορικού συλλόγου Σερρών. Ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου κ. Άγγελος   Κεχαγιάς τόνισε τις θέσεις του συλλόγου που είναι:
1. Διαγραφή των δανείων, μείωση (κούρεμα) 50% του κεφαλαίου και του
συνόλου των τόκων υπερημερίας του ύψους του δανείου
-Αποπληρωμή του υπόλοιπου 50% του κεφαλαίου με χαμηλή δόση και
επιμήκυνση με χαμηλό επιτόκιο 7% για την καταναλωτική πίστη
-Τα τρία πρώτα χρόνια να πληρώνονται μόνο οι τόκοι
-Αναστολή πληρωμής για όσο διαρκεί η κρίση για τους άνεργους και όσους
έκλεισαν τις επιχειρήσεις ή διαγραφή αυτών

Συνέχεια